image 2

    e-mail: tarixplus@yahoo.com

Qonaq kitabı

"Tarix+" internet portalı tarix, incəsənət, fəlsəfə, qədim təbabət,
etnoqrafiya və sair elm və mədəniyyət mövzuları ilə bağlı Azərbaycan,
rus və ingilis dillərində geniş oxucu kütləsi üçün materiallar təqdim edir.

SEÇİLMİŞ MƏQALƏLƏR

Qədim türklər və Amerika hinduları: genetik paralellər
Genetic map
Beynəlxalq tədqiqatçılar qrupu belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, hər iki toplumun ümumi əcdadları təhminən 25 000 il əvvəl Altayda yaşamış və oradan dünyanın başqa yerlərinə köçmüşlər. Ardını oxu...


Qafqazda Afrika izi: Abxaz zənciləri
Vikinq
Təxminən 100 il əvvəl Abxaz xalqının tərkibində azsaylı qaradərili etnik qrup mövcud idi. Hal-hazırda bu qrup Abxaziyanın əsas əhalisi ilə qarışaraq, onun içində ərimişdir.Ardını oxu...


"Ənəl-Həqq" deyiminin irfani mənası
Nasimi
İmadəddin Nəsimi Azərbaycan və ümumiyyətlə Şərq fəlsəfəsinin və poeziyasının tanınmış simalarındandır. O, öz fəlsəfə görüşlərini şeirlərində xüsusi batini simvollar (irfani dil) vasitəsi ilə izhar edir.Ardını oxu...


Vikinqlərin Xəzər yürüsləri.
Vikinq
Orta əsrlərdə Avropanın sahilkənarı ərazilərini vahiməyə salan cəngavər Skandinaviya vikinq tayfaları Xəzər dənzindən də yan keçməmişlər.Ardını oxu...


Oğuzlar, türkmənlər, tərəkəmələr
Mir Seyid Əli. Köçəri həyatı
Keçmişdə "türkmən" adı təkcə Türkmənistan türkmənlərinə deyil, oğuzların cənub yaxud oğuz-səlcuq qolunun bütün nümayəndələrinə (İslam dinini qəbul etmiş oğuzlara) şamil edilirdi. Ardını oxu...


İrq, etnos və millət
image 1
Çox vaxt insanlar millət, xalq, etnos və irq kimi mefhumları qarışıq salırlar. Halbuki bunlar fərqli anlayışlardır. Bir millətin tərkibində müxtəlif etnoslara və irqlərə aid insanlara rast gəlmək olar. Ardını oxu...


Yapon folklorunda "Baku".

Baku - fantastic animal
Yapon folklorunda 'Baku' (獏) adlı xeyirxah, qoruyucu ruh haqqında rəvayətlər var. Yaponlar inanırlar ki, fantastik heyvan şəklində təsvir olunan bu ruh pis yuxuları və qarabasmaları dəf etmək gücünə malikdir. Ardını oxu...


Xəzər türkləri və Azərbaycan
image 1
Xəzərlər Azərbaycanda yaşamış qədim türk tayfasıdır. Xəzər qoşunları başqa türk tayfası bulqarlarla ittifaqda vuruşurdular və VII-IX əsrlərdə Cənubi Qafqazda, o cümlədən Qafqaz Albaniyasında nüfuza malik idilər. Ardını oxu...


İstanbulda şirvanlı alimlər
image 1
Orta əsr osmanlı müəllifləri arasında "Şirvani" təxəllüslü insanlara rast gəlmək olar. Bunun səbəbi XV-XVI əsrlərdən başlayaraq Şirvandan Osmanlı İmperiyasına çoxlu sayda alim və həkimin köçməsidir. Ardını oxu...


Pakistanın qızılbaş prezidenti
image 1
Pakistanın qızılbaş prezidenti general Ağa Məhəmməd Yəhya Xan Qızılbaş (4 fevral 1917-10 avqust 1980). Ardını oxu...


Gülşiftə Fərahani
image 1
Gülşiftə Fərahani (Golshifteh Farahani, 1983) - məşhur türkmənşəli İran aktrisası, çoxsaylı sanballı beynəlxalq və İran mükafatlarının sahibidir. Ardını oxu...


Azərbaycan dili: SSRİ-nin üç dövlət dillərindən biri.
Mirza Ibrahimov
1956-1990-cı illərdə Sovet ittifaqında yalnız üç dil rəsmən dövlət dili statusuna malik idi: Azərbaycan, gürcü və erməni dilləri. Bu dillərin rəsmi dövlət statusu Azərbaycan SSR, Gürcüstan SSR və Ermənistan SSR-nin Konstitusiyalarında öz əksini tapmışdı.Ardını oxu...


Çukça döyüşçüləri
Chukcha WarriorÇukçalar cəsarətli və cəngavər millət olaraq, yüz ildən artq rus işğalına qarşı silahlı müqavimət göstərdilər. Ardını oxu...


Azərbaycan əkskəşfiyyatçısı Lavrenti Beriya

Nağı Keykurun və Lavrenti Beriya
Sabiq SSRİ kəşfiyyatının rəhbəri L.P.Beriya, 1919-1920 illərdə müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin Əkskəşfiyyat idarəsində Senzura şöbəsinin müdiri işləyirdi.

Ardını oxu...


Şamaxı - İpək yolunda bir şəhər

Shamakhi
861-ci ildə Azərbaycanın Şirvan regionunda Şirvanşahlar dövləti yarandı. X əsrin birinci yarısında Şirvanşahlar öz paytaxtını Şabran şəhərindən Şamaxıya köçürür. Həmin dövrdə Şamaxı ipəkçilik sənayesinin mərkəzinə çevrilir, burada intensiv həyat gedir, müxtəlif sənət sahələri və beynəlxalq ticarət inkişaf edir, Xaqani Şirvani, Fələki Şirvani kimi məşhur şairlər faliyyət göstərir, Kafiyəddin Ömər ibn Osman tərəfindən Məlhəm tibb mərkəzi və məktəbi açılır.

Ardını oxu...


Türk dünyasının ilk türkdilli kulinariya ensiklopediyası.
Medieval Turkish culinary
Türk dilində ilk irihəcmli kulinariya kitabı XV əsrdə Şirvanlı Məhəmməd İbn Mahmud (1375-1450) tərəfindən yazılmışdır. Əslən Azərbaycanın Sirvan bölgəsindən olan Məhəmməd ibn Mahmud Şirvani II sultan Muradın saray həkimi, "Osmanlının ən məşhur təbibi", türk və ərəb dillərində onlarca məşhur əsərin müəllifi kimi tanınır.Ardını oxu...


Türk və çinlilərdə Göy Tanrı inancı.
Temple of Heaven
Həm çinlilərin, həm də qədim türklərin təsvvürlərində "Göy Tanrı" sonsuz mavi səmaya surətində mucərrəd bir qüvvədir.Ardını oxu...